Sopsortering i världen

Sverige är ett föredöme när det kommer till sopsortering och världen har mycket att lära sig av Sverige. Svenskarna är helt enkelt otroligt miljömedvetna och om man inte sopsorterar kan man näst intill räkna med sneda blickar från grannen. Dessutom producerar varje svensk mindre sopor varje år. Idag producerar varje svensk i genomsnitt 458 kilo i jämförelse medbetter-waste-segregation-by-municipalities-lead-to-waste-earnings 2013 då man producerade 471 kilo sopor per person. Dessutom återvinner man väldigt mycket av avfallet i Sverige. Det är endast Schweiz och Tyskland som deponerar mindre avfall än Sverige.

Endast två procent av världens avfall är elavfall men det är även 70 procent av de mest farliga avfallen som finns i världen. I Sverige tar man till vara på mycket av energin genom att återvinna den. Det gör man till exempel inte i Storbritannien. Ungern har en mycket dålig återvinning, man samlar dock ihop soporna och lägger dem på soptippar. I Turkiet finns det både soptippar och återvinningscentraler men de används inte. Invånarna måste alltså lämna in soporna själv i Turkiet och det finns ingen insamling av sopor vilket leder till att det inte sköts. I Sydafrika använder man sig av soptippar. Sverige har i regel 4.8 ton koldioxidutsläpp per capita till skillnad från exempelvis USA som har 16.9 ton per capita.

Det varierar alltså en hel del mellan olika länder och Sverige har ett relativt lågt koldioxidutsläppt samt påverkan av miljön till skillnad från många andra länder. Sverige är därmed definitivt ett föredöme när det kommer till miljöförbrukning men givetvis kan mer göras och det är alla bäckar små som leder till att Sverige faktiskt är ett framgångsrikt land. Dessutom kan man spara mycket pengar genom att återvinna och se till att man tar tillvara på resurserna på bästa sätt. Det blir en lönsam situation för alla som deltar för att förbättra miljön.