Källsortering för allas bästa

Då frågan om miljön och hur den påverkas av människan är mer aktuell än någonsin kan det vara dags att se över vad man som enskild individ kan göra för att bidra till en bättre och renare miljö.

Källsortering är en sakmak-615b1-bidoni-di-raccolta-differenziata-industriale-di-grande-volume-base-con-ruote-4x174l-urbaniere som alla kan göra oavsett om man bor i hus eller lägenhet. Att sortera upp sina sopor i olika behållare beroende på vad det är för slags avfall är en bra början. Metall, matavfall, glas och plast för sig till exempel.

Men det är bara en början. Fundera på om du kan laga saker istället för att slänga dem. Som till exempel trasiga möbler eller kläder. Saker som man inte behöver eller vill ha längre kan man försöka sälja på olika webbsidor för begagnade prylar. Ett annat alternativ är att skänka bort sånt man inte längre vill ha till olika välgörenhetsorganisationer som till exempel Stadsmissionen eller Myrorna.

Många kommuner har återvinningscentraler där man kan slänga olika avfall som kan vara svåra att sortera upp och slänga hemma. Exempel på detta kan vara batterier, kemikalier, möbler, elprodukter och mycket mer.

Hur skall man då veta vad som skall sorteras? Det kan vara svårt för en lekman att veta vad som är rätt och fel när man skall källsortera. Sortera man fel kan det dessutom innebära att avfallet måste omsorteras eller att man helt enkelt inte kan återvinna det.

För att få hjälp med hur man källsorterar på bästa sätt kan man många gånger vända sig till sin hemkommun för hjälp och rådgivning. Där kan man också få information om var din närmaste återvinningscentral finns och vilka öppettider som gäller.

Att söka på webben är ett annat sätt att få mer information om hur man källsorterar. Det finns en uppsjö av olika sidor som på ett informativt sätt kan hjälpa till när man är villrådig.