Fördelarna med återvinning

Återvinning är den process när använt material eller restprodukter av olika slag återanvänds. Det kan innebära att materiellet återvänds till att skapa en produkt som till exempel när petflaskor som återvänds till att göra nya petflaskor. Återvinning kan också innebära återanvändning av energi eller vatteaserbox_2463559376ten. Denna process används dessutom för att återvinna värme vilket kan göras med hjälp av ventilationsluft.

Fördelarna med återvinning är att det inte tar slut på jorden resurser då material återvänds. Det är också skonsamt mot miljön på det viset att mängden skräp som inte kan förmultna i jorden minskar. Det kan till exempel vara plast och metaller som tar tid att förmultna i naturen samtidigt som djur bland annat kan skadas av det. Djur skadas av skräp på det viset att de bland annat kan kvävas av plast och att deras miljö blir obeboelig. Med andra ord bidrar återvinning till mindre användning av jordens resurser samt att det är mer skonsamt mot naturen.

Återvinning är en av de handlingar som bidrar till en hållbar miljö. Dock är återvinning olika beroende på land. I en del länder återvinns inte alla material vilket bidrar till stora soptippar. Sverige är ett av de få länder som återvinner nästan allt avfall. Det som inte återvinns bränns vilket gör att en liten del av avfallet slängs på soptippen. Materialen som vanligtvis återvinns är, glas, aluminium, kartong, plast och papper.

När det gäller återvinning av elektroniska produkter är Sverige ledande på området. Under år 2009 samlades runt 16,6 kg elektronik per person. Sverige är ett av de få länder inom EU som har kunnat ha en lyckad samling av kasserade elektroniska prylar. I helhet är insamling av elektronik en viktig åtgärd eftersom elektronik innehåller flera saker som plast, flera metaller och olika ämnen som naturen inte kan ta hand om. Det är mycket bra att kunna återanvända ämnena istället.