Återvinning inom EU

Plaståtervinning innebär att plast i all form återvinns för att minska miljöpåverkan och oljeberoende. Genom åren har det blivit alltmer vanligt och i till exempel Sverige, så uppmuntras plaståtervinning genom källsortering_risunok och pant. Pant är ett sätt att engagera fler att vara mån om miljön och återvinna samtidigt som skräp på gator minskar. Sverige är också en av de få som har pant som en del av återvinningssystemet.

När det gäller pant lånas pengar av köparen och den lämnas tillbaka när förpackningen pantas. Detta är en åtgärd som uppmuntrar folk från alla åldrar att återvinna. Lagen i Sverige säger att burkar som PET-flaskor dryck som till exempel läsk måste ingå i pantsystemet. Dock gäller inte detta för andra flaskor som saftflaskor.

I Sverige ansvarar Returpack som är ett samlingsnamn för de två bolagen Returpack-Burk Svenska AB och Returpack-Pet Svenska AB för pantsystemet. Bolagen ansvarar för pant av både PET-flaskor och aluminiumburkar. Bolagens uppgifter är då att informera pantsystemet, ta hand ekonomin samt samordna återtagningen av pantförpackningar för att systemet ska fungera som den ska. Returpack som bolag ägs av Returpack ägs av Sveriges Bryggerier och Livsmedelshandlareförbundet (SSLF). Det läggs mycket pengar på marknadsföring för att uppmuntra fler till att panta. Målet är att uppnå 90% på återvinning av PET-flaskor och aluminiumburkar.

Andra länder med pantsystem är Finland och Norge. Dessa länder har ett liknande system som Sverige vilket är att pengar lånas av köparen och lämnas tillbaka vid pant. Återvinningen i länder som Storbritannien ser annorlunda ut då det baserar på återvinningscentral och källsortering. Det innebär att hushåll sorterar material som plast och aluminium i separata påsar. Avfallen kan då lämnas i återvinningscentral eller hämtas det av sopbilar.

EU har målet att 50% av återvinning ska komma från hushållsavfall till år 2020. De länderna som återvinner mest är bland annat Sverige, Danmark, Belgien och Nederländerna. Däremot finns det fortfarande länder med låg återvinning vilket är bland annat, Bulgarien och Grekland. Åtgärder till detta är att lyfta avfallspolitiken och göra dem strängare.