Återvining av Aluminium

Aluminium är ett av världens vanligaste metaller. Det består av flera olika mineraler och riskerna för en resursbrist av grundämnena för att framställa det är inte troligt då det finns mycket av ämnena. Däremot krävs det mycket energi för att f1_02tillverka detta vilket också innebär att det kostar mycket. Av denna anledningen återvinns det för att minska på miljöpåverkan samt kostnader.

Ämnena aluminium tillverkas av är i stort sätt naturliga vilket är både aluminiumhydroxid som omvandlas till oxid i en cementugnsanläggning en stor insats fossila bränslen. Oxiderna framställer ren aluminium med en elektrolytisk metod. Elbehovet för denna metod är högt vilket innebär att mycket energi förbrukas. Att det krävs mycket energi att tillverka aluminium innebär att miljöpåverkan samt kostnader blir mycket stor i längden. En brist på resursen som används för tillverkningen är inte troligt då aluminiumhydroxid är ändlig resurs.

Fördelarna med aluminium är att det är lågvikt och har en bra elektriskt ledningsförmåga. Det är näst bäst efter silver och koppar. Det fräter inte heller lika lätt som andra metaller dessutom har den lagom hög smältpunkt vilket gör det enklare att gjuta och arbeta med. Av dessa anledningar är det en mycket använd metall i världen men eftersom att det är så kostsamt och energidrivande att tillverka är åtgärden att återvinna den.

Återvinning av aluminium blir allt vanligare eftersom att det finns ekonomiska fördelar med det samt som att det är relativt billigt och enkelt att samla in. Då företag ser mycket fördelar inom aluminium återvinning uppmuntras de flesta länderna och alla aluminium produkter värdesätts. Det är allt från aluminiumfolie, burkar och grytor. Föremål som aluminiumburkar är enkla att återvinna eftersom att de inte behöver rengöras före nedsmältning.

Inom hushåll utgör aluminium en fjärdedel av metallinnehållet i hushållsavfall. I detta ingår inte dryckesburkar utan andra aluminiumföremål som grytor och stekpannor. Generellt sätt är återvinning av aluminium viktigt för att spara energi.