Sopsortering i världen

Sverige är ett föredöme när det kommer till sopsortering och världen har mycket att lära sig av Sverige. Svenskarna är helt enkelt otroligt miljömedvetna och om man inte sopsorterar kan man näst intill räkna med sneda blickar från grannen. Dessutom producerar varje

Read More

Arbeta som sophämtare

Återvinning är en otroligt stor del av vårt samhälle och behöver bli en ännu större. Det gäller att man tar hand om jordens resurser och ser till att återanvända det som går att återanvändas och det som inte går att återanvändas måste

Read More

Återvining av Aluminium

Aluminium är ett av världens vanligaste metaller. Det består av flera olika mineraler och riskerna för en resursbrist av grundämnena för att framställa det är inte troligt då det finns mycket av ämnena. Däremot krävs det mycket energi för att tillverka detta

Read More

Återvinning inom EU

Plaståtervinning innebär att plast i all form återvinns för att minska miljöpåverkan och oljeberoende. Genom åren har det blivit alltmer vanligt och i till exempel Sverige, så uppmuntras plaståtervinning genom källsortering och pant. Pant är ett sätt att engagera fler att vara

Read More

Miljön gynnas av källsortering

Det levnadssätt som människor idag har tär oerhört hårt på jordens olika resurser. Dessa naturliga tillgångar räcker inte för alltid, speciellt inte när befolkningsmängden ökar och allt fler får en bättre ekonomi. Alla har ett gemensamt ansvar för miljön, och återvinning är

Read More

Källsortering för allas bästa

Då frågan om miljön och hur den påverkas av människan är mer aktuell än någonsin kan det vara dags att se över vad man som enskild individ kan göra för att bidra till en bättre och renare miljö. Källsortering är en sak

Read More

Sopsortering är som ett spel

Att sopsortera är sannolikt mycket mer roligt än du tror och genom att göra det till ett spel som involverar hela familjen så kan ni sopsortera mer effektivt. Varför inte tävla om vem i familjen som är mest miljömedveten och sorterar bäst?

Read More

Fördelarna med återvinning

Återvinning är den process när använt material eller restprodukter av olika slag återanvänds. Det kan innebära att materiellet återvänds till att skapa en produkt som till exempel när petflaskor som återvänds till att göra nya petflaskor. Återvinning kan också innebära återanvändning av

Read More